SOCIAL DESIGN

Participeren en cocreëren = de toekomst.

Door samen te werken en samen te denken ontstaan nieuwe ideeën, nieuwe banden, nieuwe projecten en nieuwe inhoud. Participeren en cocreëren verandert de wereld, in het klein in je buurt, je organisatie of bedrijf, maar ook in de grote wereld waar verschillende groepen van mensen de wereld beetje bij beetje veranderen en verbeteren.

Dwarsdenkers, the cocreation company, activeert de kennis, de ervaring en de ijver van iedereen. Door samen te denken en te doen. Of het nu om ingrepen in onze ruimte gaat, in onze straten, wijken en parken. Of om nieuwe ideeën en plannen voor een beter beleid. Of het nu gaat om het bevorderen van duurzaamheid, een aangename leefomgeving, of betere buurtcontacten.

Door te cocreëren en de zaken samen aan te pakken creëren we een beter leven in een betere omgeving. Dwarsdenkers ontwerpt en organiseert deze cocreatieprojecten op maat.